προαναζωγραφώ


προαναζωγραφώ
-έω, Α [ἀναζωγραφῶ]
ζωγραφίζω κάτι προηγουμένως.

Dictionary of Greek. 2013.